Who We Are

iALA is a team of people who understand the need for hope and personal development. This is not a part time commitment to create an environment for personal development within the context of the great outdoors. We don’t promise that the journey is easy but we know it is fun!

iALA is ‘n span mense wat die behoefte aan hoop en persoonlike ontwikkeling verstaan. Dit is nie ‘n deeltydse verbintenis om ‘n omgewing vir persoonlike ontwikkeling binne die konteks van die buitelewe te skep nie. Ons belowe nie dat die reis maklik is nie, maar ons weet dit is lekker!

YEARS ESTABLISHED

STUDENTS LIVES CHANGED

International Academy for Leadership through Adventure
Internasionale Akademie vir Leierskap deur Avontuur

MEET THE TEAM

Our team is a dedicated bunch of people of 4 permanent staff members, external moderators and assessors and a board of directors.

Ons span is ‘n toegewyde groep mense van 4 permanente personeellede, eksterne moderators en assessors en ‘n direksie.

JAN HEENOP | CEO

CELL: 082 455 2875 EMAIL:  jan@iala.co.za

GEORGINE HEENOP | ADMIN

CELL: 082 898 8597 | EMAIL: georgine@iala.co.za

JP CLOETE | STUDENT COORDINATOR

CELL: 083 703 6347 EMAIL: jp@iala.co.za

CASSIDY JANSEN | TRAINING

CELL: 063 678 0851 EMAIL: cassidy@iala.co.za

Our VALUES

We focus on HOPE as a value to build applause. The qualities of leadership form the backbone of the teamwork principles and a sound sustainable spiritual awareness focuses on Christian values. We will look towards the future with hope!

FOOTPRINTS of the past

The iALA legacy boosts with more than 10 years of full-time training. Our team combines a hundred years of cummulative experiences. Our students work and live from Canada, to Europe, Africa and Australia.

The TOOLBOX

So whats in the TOOLBOX for me? The iALA Adventure and leadership experience enable you to kickstart your future plans. This is a real opportunity for post matric students. We also give the weekend warrior the opportunity to join on some of the expeditions. It will help you with hours of experience in the tourism and adventure industry.

Families and professionals might feel the need for a sabatical and a period of refelction. Our campus offers an ideal breakaway opportunity. Professional medical assistance forms part of this service.

WAARDES

Ons fokus op HOOP as ‘n waarde om karakter te bou. Die eienskappe van VOLHOUBAARHEID word ingeweef in die metodiek en uitkomste van die program. Volhoubaarheid steun op ’n gesonde finansiële model, ’n ekologiese bewustheid asook ’n verantwoordelikheids besef teen oor die groter kosmos waarbinne ons funksioneer. ‘n Gesonde geestelike fokus op Christelike waardes is ononderhandelbaar. Ons sal met hoop na die toekoms kyk!

VOETSPORE uit die verlede.

Die iALA-nalatenskap volg ’n voetpad van meer as tien jaar se voltydse opleiding. Ons span kombineer honderd jaar kummulatiewe ervarings. Ons studente werk en woon in Kanada, Europa, in Afrika en ook in Australië.

Ons STOKVEL.

So, wat is daar in die STOKVEL vir my? Die iALA-avontuur en leierskapservaring stel jou in staat om met toekomsplanne te begin. Dit is die regte geleentheid vir post-matriek studente. Ons gee ook die gebore avonturier die geleentheid om aan ‘n paar ekspedisies deel te neem. Ons sal help om sonder ure se ervaring in die toerisme- en avontuurbedryf, tog goeie Tye in die veld te beleef.

Gesinne en professionele persone voel moontlik die behoefte aan afsondering en ‘n periode van refleksie. Ons kampus bied ‘n ideale wegbreekgeleentheid. Professionele mediese hulp vorm deel van hierdie diens

SECURE YOUR SPOT FOR 2021

   

Gap Year South Africa - International Academy for Leadership through Adventure | Terms & Conditions | Copyright © 2020. iALA. YCIK Digital